Adrese & kontakt uredi

ECPAT Austrija

Alexander Glowatschnig, Bsc.

Projektna menadžerica i trenerica

UREDI ZA POMOĆ i prijave

Rat auf Draht (telefonsko savjetovalište)

Telefon: 147 (bez pozivnog! u cijeloj državi, nonstop, besplatno, anonimno)

https://rataufdraht.orf.athttps://rataufdraht.orf.at/beratung

Saferinternet.at / internet obdusman

Prijava lažnih korisničkih računa, žalbe na firme, na kupovinu preko interneta

www.saferinternet.atwww.ombudsmann.at

Stopline

Ured za prijavu dječije pornografije i nacionalsocijalizma na internetu

www.stopline.at