Impressum

ECPAT Austrija

Radna zajednica za zaštitu prava djece protiv seksualnog iskorištavanja
odgovoran za sadržaj: Astrid Winkler, direktor
Stutterheimstraße 16-18/2/4/24e, 1150 Beč
www.ecpat.atinfo@ecpat.at

Website Security: Websicherheit Österreich

ECPAT Austrija je od decembra 2006. godine registrirana udruga.

ZVR: 632886936

 

Dosta informacija i materijala o projektima sa ove stranice je preuzeto sa Saferinternet.at i Rat auf Draht. Informacije o izvorima ovih informacija se nalaze na dnu svake stranice.